آموزش خانه قارچی با خمیر

بسم الله الرحمن الرحیم   آموزش خمیر این آموزش – کاغذ دستمال (دستمال کاغذی) – ۲۰ گرم (حدود ۵-۷ میلی متر از رول)؛ – PVA چسب – ۷۵ گرم (۷ قاشق غذاخوری)؛ -گچ بتونه خشک – ۱۲۵ گرم (۶ عدد از لیتر)؛ – آرد – ۵۰ گرم (۴ قاشق غذاخوری)؛ – روغن بچه یا روغن…