راه های درمان بی خوابی نوزادان

گرسنگی و تشنگی گرسنگی به عنوان مهم ترین و اصلی ترین بی خوابی نوزادان در بیدار شدن های شبانه است. حتی اگر نوزادتان را مرتب با شیر خودتان تغذیه نمائید، بار هم در طول شب و یا قبل از خواب ممکن است گرسنه شود. نوزاد شما باید هرچند ساعت، غذا بخورد. کودک در ۶ ماه…